Vyplnením dotazníka získame lepšiu predstavu o Vašich potrebách. Položky, ktoré sa nehodia, alebo ktorých údaje nepoznáte, môžete vynechať.

 

Vaše meno (povinné):

Váš email (povinné):

Telefonický kontakt (povinné):

Mesto/Obec kde sa má kopať/prehlbovať/čistiť:

GPS súradnice kde sa má kopať/prehlbovať/čistiť:

Vyberte z nasledovnej ponuky:

Koľko metrov má studňa (v prípade novej studne napíšte nulu):

Koľko metrov má mať studňa (iba ak sa jedná o prehlbovanie, prípadne Váš odhad pri novej studni):

Ak má sused studňu, akú ju má hlbokú (v metroch):

Ak má sused studňu, v akej hĺbke je hladina (v metroch):

Aký vnútorný priemer v centimetroch má studňa (v prípade prehlbovania, alebo čistenia):

Konštrukčné riešenie studne (v prípade prehlbovania, alebo čistenia):

Elektrika 220V dostupná vo vzdialenosti (ak nie je, napíšte nedostupná):

Vyprútikovať?:
ánonie

Zabezpečíme Vám skruže, s ktorými máme dobré skúsenosti?:
ánonie

Poznámky:

Vložte nasledujúci kód pre overenie:captcha